Οι έννοιες της δημοπρασίας και του πλειστηριασμού για την ελληνική νομοθεσία

2020-01-22 00:16:51

Τρόποι αντιμετώπισης του χαμηλού κτιριακού αποθέματος από την κυπριακή Κυβέρνηση- περίπτωση Εντολής 1 του 2019 για κοινωνική στέγη & προσιτή κατοικία.

2020-01-13 23:14:04

Ο Νόμος εισαγωγής των non- domiciled ατόμων στην Κύπρο και η διάθεση του νησιού για την προσέλκυση ξένων επενδυτών

2020-01-13 23:11:15

Νέο σχέδιο της Κυβέρνησης για τα «κόκκινα δάνεια», από 2/1/2020 έως 31/3/2020: Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ).

2020-01-13 23:07:08

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων στην Κύπρο

2020-01-13 22:57:10

Οι αλλαγές στην αδειοδότηση οικοδομών από το κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών

2020-01-13 22:37:33

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ακινήτων για επαγγελματική στέγη

2020-01-11 02:23:51

Η εισαγωγή του καθεστώτος «διαμένοντος μη κατοίκου» στην Ελλάδα

2020-01-11 02:19:41

Μίσθωση κατοικίας και τρόποι αντιμετώπισης μη πληρωμής ενοικίων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

2020-01-11 01:28:39

Αγοραπωλησία ακινήτων στην Ελλάδα

2020-01-10 19:35:23
REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.

Legal

    REALTOR REAL ESTATE BLOGS

    The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.