Previous Next Main

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ακινήτων για επαγγελματική στέγη

2020-01-11 02:23:51 | Monopolion Blogger


Είναι αλήθεια, ότι ιδιαίτερος λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για τα ακίνητα. Η κτηματομεσιτική αγορά αναζωπυρώνεται, ο κλάδος των ακινήτων πρωταγωνιστεί, τα ενοίκια ανεβαίνουν, οι αγορές αυξάνονται και τα νέα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας. Ωστόσο, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης για την ελληνική κοινωνία δεν έχουν παρέλθει και οι Έλληνες στο σύνολό τους ακόμα προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τα οικονομικά τους. 

Μέσα σε αυτούς βρίσκονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τη δική τους επαγγελματική στέγη, ξεφεύγοντας από το καθεστώς της ενοικίασης. Μολονότι το leasing επαγγελματικής στέγης φαντάζει ως μια επιλογή, τα τελευταία στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Στην ελληνική νομοθεσία το leasing εισήχθη με μια σειρά τριών νόμων:  πρώτος, ήταν ο Ν. 1665/86 και αφορούσε τα κινητά στοιχεία και οι άλλοι δύο ήταν οι Ν. 2367/95 και Ν.2682/99, οι οποίοι επέκτειναν την οικονομική μέθοδο και σε ακίνητα για επαγγελματική στέγη. Γενικότερα, οφείλει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος αφορά αποκλειστικά και μόνο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. 

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μια μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης προς τους επιχειρηματίες από εταιρείες με σχετική άδεια (εταιρείες leasing) και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες). Οι επιχειρηματίες - μισθωτές, μπορούν να αποκτήσουν μέσω leasing, είτε κινητά που αφορούν την επιχείρησή τους όπως ο πάγιος εξοπλισμός ή το αυτοκίνητο, είτε ακίνητα όπως είναι η επαγγελματική στέγη. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι επιχειρήσεις, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε κάποιο ακίνητο για επαγγελματική στέγη μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, απευθύνονται σε μια εταιρεία leasing στην οποία και υποδεικνύουν το ακίνητο που επιθυμούν. Αφού υποβάλλουν την σχετική αίτηση και εγκριθεί το αίτημά τους, η εταιρεία έρχεται σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, με σκοπό την αγορά αυτού. Για την έγκριση της αίτησης, η εταιρεία προβαίνει σε κάποιους ελέγχους, οι οποίοι αφορούν την οικονομική κατάσταση και δυναμική του ενδιαφερομένου.  Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μεταξύ της εταιρείας και του μελλοντικού αγοραστή υπογράφεται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωση και μέσα σε αυτή καθορίζονται η διάρκεια μίσθωσης, το ύψος, η συχνότητα των μισθωμάτων και οι υποχρεώσεις των μελών. Σημειώνεται δε, ότι η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στο όνομα της εταιρείας leasing και περιέρχεται στον πελάτη με τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, έναντι συμβολικού ποσού, το οποίο επίσης καθορίζεται στην παραπάνω σύμβαση.

Πηγή: https://www.news.gr/oikonomia/epiheirhseis/article/148991/ti-ishyei-gia-to-leasing-se-nomiko-epipedo-sthn.html

 Η διάρκεια μίσθωσης για τα ακίνητα είναι από 10 - 25 έτη και ο μισθωτής αν έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να εξαγοράσει το ακίνητο νωρίτερα. Γενικότερα, τα επιπλέον έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται είναι ο φόρος μεταβίβασης, τα έξοδα υποθηκοφυλακείου, τα τυχόν έξοδα των νομικών συμβούλων και τα συμβολαιογραφικά έξοδα.

Το πλεονέκτημα που το κάνει να ξεχωρίζει ανάμεσα στις άλλες μεθόδους είναι ότι σε αντίθεση με τα δάνεια δεν απαιτούνται ασφαλίσεις όπως η προσημείωση κλπ. Η κυριότητα του ακινήτου, όσο διαρκεί η σύμβαση, παραμένει στον εκμισθωτή και έτσι ούτε εκείνος κινδυνεύει με το να ‘χάσει’ τα χρήματα του, ούτε ο μισθωτής με το να αποκτήσει το ακίνητό του κάποιο βάρος. Σημαντικό είναι το φορολογικό όφελος που έχει κανείς, αφού δεν θεωρείται το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του επιχειρηματία ή του ελεύθερου επαγγελματία με αποτέλεσμα το συμφωνηθέν μίσθωμα να εκπίπτει από την φορολόγηση, ως δαπάνη. Με άλλα λόγια, το ποσόν που καταβάλει ο επιχειρηματίας στην τράπεζα ή στην εταιρεία για την επαγγελματική του στέγη, συγκαταλέγεται στα έξοδα.

Επιπλέον, μέσω του leasing αντιμετωπίζονται προβλήματα ρευστότητας του πελάτη, αφού η εταιρεία ή η τράπεζα,  καταβάλουν το 100% του τιμήματος στον πωλητή. Αναλυτικότερα, ένα τραπεζικό δάνειο απαιτεί τη συμμετοχή και του ίδιου του πελάτη σε ποσοστό ανάλογο. Δηλαδή, στην περίπτωση που θα ήθελε ο επιχειρηματίας να πάρει ένα δάνειο από μία τράπεζα με σκοπό την αγορά ενός ακινήτου για π.χ. επαγγελματική στέγη ενός γραφείο, θα έπρεπε να καταβάλλει στην τράπεζα αυτή ένα ποσοστό ανάλογο του συνολικού ποσού που θα χρειαζόταν. Και προφανώς στην περίπτωση που θα είχε πρόβλημα ρευστότητας θα ήταν αδύνατη η δανειοδότηση. Στην περίπτωση του leasing όμως, δεν υπάρχει τέτοιο είδος περιορισμού, καθώς όλο το χρηματικό ποσό καταβάλλεται από είτε από την τράπεζα είτε από την εταιρεία leasing.

Σημαντικό πλεονέκτημα, ιδίως έναντι μακροχρόνιας μίσθωσης ενοικίου, είναι ότι με τη λέξη της σύμβασης ο πελάτης έναντι αμοιβής θα μπορεί να εξαγοράσει το ακίνητο και να περάσει στην κυριότητά του, ενώ άλλες επιλογές που έχει είναι είτε η επαναμίσθωση, είτε η διακοπή της συνεργασίας με την επιστροφή του ακινήτου.  

Τα στοιχεία, τα οποία δημοσίευσε η Ένωση Ελλήνων Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για το 2018, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για τον τομέα του leasing, καθώς στο σύνολό τους παρουσιάζουν υποχώρηση στις νέες εργασίες των εταιρειών κατά 39.250 εκ. ευρώ, από το 2017. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2019 δεν έχουν δημοσιευθεί, ωστόσο αναμένονται να είναι θετικότερα.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, το 2018 ήταν μια χρονιά που σημειώθηκε σημαντική πτώση στο σύνολό τους, αφού από  58.247 εκ.  ευρώ που ήταν το 2017, μειώθηκαν στα 29.859 εκ. και αποτέλεσαν, μόλις, το 9% του συνολικού αθροίσματος. Αναλυτικότερα, τα ποσά που σημειώθηκαν από leasing ακινήτων ήταν για την Εθνική Leasing 11.834 εκ., για την Πειραιώς Leasing 7.451 εκ., για την Eurobank Ergasias Leasing 5.307,  για την Πειραιώς Leasing 3.600 εκ., για την Alpha Leasing 1.667 εκ., ενώ οι: Attica bank (leasing), CPB Leasing, Hellas Capital Leasing και Probank Leasing σημείωσαν 0. Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog. 

Πηγές: 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ανάκτηση από: http://www.ethnolease.gr/RealEstate.aspx 


Leasing – (Χρηματοδοτική μίσθωση), ανάκτηση από: https://www.e-kyklades.gr/images/Leasing_F9432.pdf 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018, ανάκτηση από: http://www.aglc.gr/images/stories/publish/statistics/STATISTICS%202018%20ENWSI.pdf 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017, ανάκτηση από: http://www.aglc.gr/images/stories/publish/statistics/STATISTICS%202017%20xrimatodotikes%20misthwseis.pdf

REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.