Previous Next Main

Οι εξελίξεις στο Ελληνικό: κατάθεση νομοσχεδίου, αναμονή για την έναρξη εργασιών, Καζίνο, προσφυγή Hard Rock

2020-02-02 01:23:48 | Monopolion Blogger

Με πολλά βλέμματα στραμμένα πάνω της, η επένδυση στο Ελληνικό και συγκεκριμένα ο Μητροπολιτικός Πόλος Έλξης Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, ανήλθε ξανά στην επιφάνεια και στα πολιτικά και επιχειρηματικά δρώμενα εξ’ αιτίας της κατάθεσης νομοσχεδίου, της αναμενόμενη καθυστέρησης έναρξης προπαρασκευαστικών έργων και της προσφυγής της Hard Rock για την απόρριψη του φακέλου της σχετικά με το καζίνο.

Κατάθεση νομοσχεδίου

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδατίνων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται οι ενέργειες που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να ξεκινήσουν τα προκατασκευαστικά έργα των κατεδαφίσεων των κτισμάτων και των κτιρίων στον Μητροπολιτικό Πόλο Έλξης Ελληνικού- Αγίου Κοσμά. Οι κατεδαφίσεις αυτές γίνονται από τον Επενδυτή (α.67, παρ.3, τελευταίο εδάφιο) και προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να προβεί σε αυτές και να μην δυσχεραίνουν το έργο του πράξεις που δεν εμπίπτουν στην σφαίρα ευθύνης του και εφόσον πρόκειται για εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, το α.67 παρ.1, διαπιστώνει την νομιμότητα όλων των εγκαταστάσεων, (κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών), οι οποίες ανεγέρθηκαν στον Μητροπολιτικό Πόλο Έλξης Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, με ή χωρίς νόμιμη άδεια, από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτο για λογαριασμό του. Η νομιμοποίηση αυτή χωρεί με την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων στις οποίες θα εφαρμόζονται οι διατάξεις από τα α.α. 10 και 12 του Ν. 3028/2002 και από το α.7 του Ν. 4495/2017.

Πηγή: https://www.ethnos.gr/oikonomia/52770_elliniko-ependysi-8-dis-eyro-70000-theseis-ergasias-ta-epomena-bimata 

Οι διατάξεις των παραπάνω άρθρων, υπό τις οποίες εκδίδονται οι διαπιστωτικές πράξεις, εύκολα προδιαθέτουν κάποιον και για την επικείμενη καθυστέρηση των εν λόγω έργων, καθώς απαιτούν άδεια, της οποία η έγκριση χορηγείται σε διάστημα 3 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οπότε –υπό αυτές τις συνθήκες- κανείς δεν περιμένει την έναρξη των προπαρασκευαστικών έργων πριν από τον Απρίλιο. Ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης επιστρατεύει τις συγκεκριμένες διατάξεις είναι το αρχαιολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή, καθώς εμπερικλείει περισσότερους από 150 αρχαιολογικούς χώρους, πέραν από τα  διατηρητέα και διατηρούμενα κτίρια, τα οποία και προφανώς εξαιρούνται της κατεδαφίσεως (α.67, παρ.2 ). Οι διαπιστωτικές αυτές θα πράξεις θα εκδίδονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και επειδή διαπιστώνουν την νομιμότητα και επιτρέπουν την κατεδάφιση επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης για όλα τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές.

Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης, -προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με τις αναφορικές δαπάνες το ελληνικό δημόσιο και ύστερα από εισήγηση της «Ελληνικό Α.Ε.»-εγκρίνει την κατεδάφιση των κτιρίων από τον Επενδυτή και σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που απευθύνονται σε αυτή. Σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο (4), οι κατεδαφίσεις αυτές μπορούν να λάβουν χώρα, είτε τμηματικά είτε ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και η προθεσμία που ορίζει ο νόμος έχει διάρκεια 5 ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης και μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 έτη, κατόπιν αιτήσεως.

Το ίδιο άρθρο του νόμου, επιπλέον, ορίζει (παρ.5) και τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Ελληνικού του Ν. 4062/2012 και α.6. Τα δικαιολογητικά αυτά συμπεριλαμβάνουν : το σχέδιο και τον φάκελο ασφαλείας και υγείας του κτιρίου, το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και αδρανών υλικών και τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες του επιβλέποντος μηχανικού. Ακολούθως της καταθέσεως των παραπάνω, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις (δύναται να εκδίδονται και ενιαίες για περισσότερα από 1 κτίρια) από το εν λόγω γραφείο, εντός 10 ημερών από την κατάθεση τους. Μετά την έκδοση ή την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών των αναφορικών με τις κατεδαφίσεις.  Επιπλέον, δυνατή είναι η χρήση μέχρι την αρχή των ενεργειών κατεδάφισης, κτιρίων, τα οποία λειτουργούν ως προς το συμφέρον του δημοσίου και ταυτόχρονα δεν εμποδίζουν –επί του παρόντος- την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου (παρ.6). Μερικά από αυτά είναι: τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου της Πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης Ξιφασκίας, κ.α.

Πηγή: https://www.thetoc.gr/oikonomia/article/emploki-me-to-kazino-sto-elliniko---apokleismos-tis-hard-rock

Καζίνο και προσφυγή της Hard Rock

Μέσα στα σχέδια της διαμόρφωσης του Ελληνικού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον παγκόσμιο επενδυτικό κόσμο, προσέλκυσε ο «Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά». Ανάμεσα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως και στις Ενώσεις Προσώπων, τα οποία είχαν δικαίωμα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ήταν η  SHRE/SHRI, LLC και η INSPIRE ATHENS (Ένωση Προσώπων), με το να γίνεται δεκτή η προσφορά της δεύτερης.

Συνέχεια του αποτελέσματος είναι η δημόσια δήλωση της Hard Rock ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Από την απόφαση της Hard Rock, εύκολα κανείς διαπιστώνει, το πόσο μεγάλη σημασία έχει η εν λόγω επένδυση στο Ελληνικό, καθώς μια πολυεθνική, όπως η αναφερθείσα, επιμένει σε μία τέτοια επένδυση. Η κοινοπραξία της Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με την παρουσία τους ως Ιnspire Athens, είναι και μετά την απόφαση, ο μοναδικός υποψήφιος για την παραχώρηση άδειας του μελλοντικού καζίνου του στο Ελληνικό. Ωστόσο, οι τυπικές διαδικασίες και οι απαραίτητες άδειες για τη δημιουργία και λειτουργία του καζίνο δεν σταματούν ούτε για την Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εδώ, καθώς μέσα στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.


Σε κάθε περίπτωση η επένδυση στο Ελληνικό, φαίνεται ότι θα απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα, όχι μόνο τον επιχειρηματικό κόσμο, παγκοσμίως, αλλά και την ελληνική πολιτική σκηνή, καθώς μια επένδυση τέτοιου μεγέθους –όπως έχει αποδεχθεί και στο παρελθόν- καλλιεργεί πρόσφορο έδαφος και για πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων.
Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.

Πηγές:

Ν. 3028/2002, ανάκτηση από: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=873798bd-4309-474a-b16d-edc062cc9e0f

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ελληνικής Δημοκρατίας, τ. Α’, αρ. φύλλου 167, νόμος υπ’ αριθμόν 4495, ανάκτηση από: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/n4495.pdf

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της ελληνικής Δημοκρατίας, τ. Α’, αρ. φύλλου 153, νόμος υπ’ αριθμόν 3028, ανάκτηση από: file:///C:/Users/--/Downloads/document%20(12).pdf

Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ανάκτηση από: https://www.gamingcommission.gov.gr/images/HellenikonCasino/Amendment_Document_CALL_FOR_TENDERS_EL_1_2019_19PROC005498641.pdf Froala Editor

REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.