Previous Next Main

Οι αλλαγές στην αδειοδότηση οικοδομών από το κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών

2020-01-13 22:37:33 | Monopolion Blogger


Είναι αδιαμφισβήτητη η ανάπτυξη που καταγράφεται στην Κύπρο και ιδίως σε επαρχίες όπως η Λεμεσός και η Πάφος, όπου πέρα από την τουριστική ανάπτυξη, η προσέλκυση επενδυτών –εγχώριων ή ξένων- συνομολογεί στην οικονομική και επιχειρηματική εξέλιξη του νησιού. Η κυπριακή Κυβέρνηση, γνωρίζοντας καλά τόσο τα δυνατά της σημεία όσο και αυτά στα οποία υστερεί, λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες και αναδιοργανώνεται. 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες επεκτείνονται, νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις κάνουν την εμφάνισή τους και όλη αυτή η ανάπτυξη έχει ανάγκη από κατασκευές. Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα των κατασκευών, κάνει μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης του χώρου αυτού, με σκοπό να εξαλείψει τα κακώς κείμενα των καθυστερήσεων της έκδοσης αδειών (αποφέρουν κόστος 40 εκατομμύρια ετησίως), των κακοτεχνιών και του θολού τοπίου σχετικά με την μη έκδοση αδειών λόγω πολεοδομικών/ οικοδομικών παρατυπιών.

Οπωσδήποτε πρόκειται για ένα σύνθετο και δύσκολο έργο, καθώς επηρεάζει πολλούς τομείς και ενδιαφερομένους, ωστόσο καθίστανται αναγκαίες οι αλλαγές σε μείωση των καθυστερήσεων και γραφειοκρατίας, προκειμένου ο κλάδος αυτός να φέρει τα αποτελέσματα αυτά που συνάδουν με την οικονομική και συνολική ανάπτυξη του νησιού.

Συγκεκριμένα, τρεις (3) θα είναι οι τύποι των αδειοδοτήσεων και  θα χωρίζονται ανάλογα με το ρίσκο τους (το ρίσκο αφορά το μέγεθος ανάπτυξης, όσο πιο περιορισμένα τα μεγέθη τόσο πιο περιορισμένο και το ρίσκο τους): χαμηλού ρίσκου (αναπτύξεις που περιλαμβάνουν οικοδομές μέχρι τετρακατοικία), μεσαίου ρίσκου (αναπτύξεις από 5-50 οικιστικές μονάδες και για άλλους τύπους όπως γραφεία, καταστήματα, εργοστάσια μέχρι 100 τ.μ) και υψηλού ρίσκου (ό,τι ξεκινά από τα ανώτερα μεγέθη των προηγουμένων κατηγοριών και πάνω).

Πηγή: https://www.offsite.com.cy/eidiseis/topika/oikodomikes-poleodomikes-adeies-sto-apse-sbise

Αδειοδοτήσεις χαμηλού ρίσκου

Για αδειοδοτήσεις, οι οποίες αφορούν χαμηλό ρίσκο, προβλέπεται μια απλοποιημένη και συνοπτική διαδικασία. Στην αρμόδια αρχή θα κατατίθεται το χωροταξικό διάγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της ανάπτυξης, το εμβαδόγραμμα της δόμησης, τις ασφαλείς προσβάσεις, τους  χώρους στάθμευσης και τις αποστάσεις από σύνορα και ύψος, ενώ τα πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια ούτε θα κατατίθενται, ούτε θα ελέγχονται. 

Αναφορικά με την άδεια οικοδομής, το Υπουργείο Εσωτερικών στοχεύει στην απλοποίησής της και στην αυθημερόν έκδοσή της. Για να το πετύχει αυτό, αποσυμφωρεί τους δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, επιφορτίζοντάς τους μόνο με δειγματοληπτικούς ελέγχους και ο έλεγχος πληρότητας των εγγράφων θα γίνεται από ιδιώτες μελετητές, οι οποίοι θα φέρουν και την ανάλογη ευθύνη.

Η έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης, θα γίνεται από τον ίδιο τον μελετητή, ο οποίος θα καταθέτει και τα σχέδια της μελλοντικής οικοδομής.


Αδειοδοτήσεις μεσαίου ρίσκου

Η διαδικασία για αδειοδοτήσεις που αφορούν μεσαίο ρίσκο, λόγω των περιορισμένων μεγεθών τους (5-50 οικιστικές μονάδες και 1000 τ.μ. για γραφεία, εργοστάσια κλπ), θα είναι επίσης απλοποιημένη και ίδια με αυτή του χαμηλού ρίσκου. Ισχύει, δηλαδή, ότι και στην προηγούμενη περίπτωση, τόσο για το τι θα περιλαμβάνει το χωροταξικό διάγραμμα (χρήση της ανάπτυξης, εμβαδόγραμμα δόμησης, ασφαλείς προσβάσεις, χώροι στάθμευσης, αποστάσεις από σύνορα και ύψος), όσο και για τη μη κατάθεση και έλεγχο των πλήρη αρχιτεκτονικών σχεδίων. 

Και για τις μεσαίου ρίσκου αδειοδοτήσεις, η άδεια οικοδομής προβλέπεται να εκδίδεται αυθημερόν. Συνεχίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, να εκχωρεί στους ιδιώτες τον έλεγχο της πληρότητας των εγγράφων που θα υποβάλλονται από ιδιώτες μελετητές, με τις αρμόδιες αρχές να προβαίνουν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. 

Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, στις προκείμενες αδειοδοτήσεις, η έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης θα συμβαίνει από την αρμόδια Αρχή, μέσα σε καθορισμένο χρόνο.

Αδειοδοτήσεις υψηλού ρίσκου

Για την έκδοση πολεοδομικής άδειας σε  αναπτύξεις  που αφορούν υψηλό ρίσκο θα εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος. Η οικοδομική άδεια θα παρέχεται ύστερα από επιμελή έλεγχο, με την αρμόδια Αρχή να αναθέτει σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες τους ελέγχους αυτούς. Τα πιστοποιητικά έγκρισης θα εκδίδονται από την αρμόδια Αρχή, ύστερα από την μελέτη της έκθεσης που θα υποβάλλεται από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. 


Αλλαγή πρακτικής διαβουλεύσεων και έλεγχος

Αναφορικά με την πρακτική των διαβουλεύσεων, προκειμένου να μπουν στην ίδια τροχιά απλοποίησης και αποτελεσματικότητας με το συνολικό σχέδιο, προτείνεται να αναθεωρηθεί ο κατάλογος με τις αρμόδιες Αρχές (μόνο εκείνες που είναι απαραίτητες), οι οποίες και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης. Οι διαβουλεύσεις αυτές, θα είναι ανάλογες με τον τύπο της ανάπτυξης και θα πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του αιτητή, ενώ θα λαμβάνουν χώρα πριν τις καταθέσεις των αιτήσεων.

Όσον αφορά τον έλεγχο φαίνεται μια συνεργασία ιδιωτικού με δημόσιο τομέα, προκειμένου ο έλεγχος αυτός να είναι έγκαιρος και έγκυρος, χωρίς καθυστερήσεις, αλλά με απόλυτη τακτικότητα και ασφάλεια. Για αυτόν τον λόγο, θεσπίζεται η υποβολή υποχρεωτικών εκθέσεων ελέγχου σε συγκεκριμένα στάδια ανέγερσης της οικοδομής, από τον επιβλέποντα μηχανικό και εισάγεται ο θεσμός του ελεγκτή δόμησης τρίτου μέρους από τον ιδιωτικό τομέα. 

Επίσης, προς ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της επαγγελματικής ευθύνης των επαγγελματιών όπως π.χ. οι μηχανικοί που θα εμπλέκονται στο σύστημα, προβλέπεται η θέσπιση Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών από ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών).

Η διασύνδεση της ηλεκτροδότησης θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης της οικοδομής, και για ό,τι αφορά υφιστάμενες μη αδειούχες οικοδομές θα δίνεται η ανάλογη ρύθμιση, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Πηγή:https://www.brief.com.cy/oikonomia/kypros/ypes-nea-politiki-adeiodotisis-oikodomon-2022-ti-pronoei 

Στόχοι 

Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα αποτελεσματικό σχέδιο, το οποίο ωστόσο, απαιτεί προσεκτικό και πλήρη προγραμματισμό. Στον προγραμματισμό αυτό το Υπουργείο λαμβάνει υπ’ όψιν τις αναθεωρήσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα σε νομοθεσία, εγκυκλίους κλπ, την καταγραφή των διακριτών δράσεων ως προς αυτά που αποσκοπούν, καθώς και ότι θα πρόκειται για ένα έργο με πολλά εμπλεκόμενα μέρη όπως το ΕΤΕΚ, η Ένωση Δήμων κ.α.

Στόχος του Υπουργείου είναι τα νέα μέτρα αυτά να υλοποιηθούν  μέχρι 1.1.2022, με σκοπό να πετύχει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο από την μία μεριά θα απλοποιεί τις διαδικασίες και θα τις επιταχύνει, από την άλλη όμως, δεν θα στερείται σε ασφάλεια, ελέγχους και διαφάνεια. Η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης δεν μπορούν διαδικασίες που λειτουργούν ανασταλτικά  σε επενδυτές –εγχώριους ή ξένους- να συνεχίσουν να υφίστανται, καθώς  ο  τομέας των κατασκευών στην Κύπρο, με τους υφιστάμενους αριθμούς, συνεισφέρει κατά 16% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και κατά 9% στην απασχόληση. Στόχος είναι οι αριθμοί αυτοί να ανέβουν και παράλληλα να πέσουν εκείνοι που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην κείμενη ανάπτυξη, όπως οι μεγάλοι αριθμοί διαβουλευτών. 


Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.  Πηγές:

Νέα Πολιτική Αδειοδότησης: Δημοσιογραφική Διάσκεψη, Υπουργού Εσωτερικών, ανάκτηση από: http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/0/5F61F64584563DBEC22584C0003E9E63/$file/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20-%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf

Εικόνα εξωφύλλου, ανάκτηση από: https://politis.com.cy/politis-news/kypros/nea-politiki-adeiodotisis-apo-to-ypes-adeies-oikodomis-aythimeron/


REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.