Previous Next Main

Η εισαγωγή του καθεστώτος «διαμένοντος μη κατοίκου» στην Ελλάδα

2020-01-11 02:19:41 | Monopolion Blogger


Στην Ελλάδα,η δυναμική της οικονομίας της συνεχίζει να είναι σε χαμηλά επίπεδα και αυτό φαίνεται, περισσότερο μέσα από την καθημερινότητα των λιγότερο προνομιούχων πολιτών της. Ωστόσο, αυτό δεν περνά απαρατήρητο από την Κυβέρνηση, που δηλώνει συνεχώς ως στόχο της, τη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας και αναβάθμιση της ζωής των πολιτών της.

Προκειμένου, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση,  να ανακάμψει την οικονομία της, συγκαταλέγει στην πολιτική της ατζέντα, μεταξύ άλλων, και φορολογικά κίνητρα με σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και επιχειρήσεων. Τμήμα της παραπάνω προσπάθειας αποτελεί και η εισαγωγή του καθεστώτος «διαμένοντος μη κατοίκου», μια τακτική που ακολουθείται από χώρες του εξωτερικού, περίπου εδώ και μια δεκαετία.

Το καθεστώς «διαμένοντος μη κατοίκου» ή «non domiciled resident», ή πιο απλά «non dom», προσφέρει έναν οριζόντιο φορολογικό συντελεστή για το σύνολο των παγκοσμίων εισοδημάτων ενός πολυεκατομμυριούχου, ο οποίος θα επιλέξει τη χώρα μας ως εναλλακτικό τόπο διαμονής. Από τη μία πλευρά, η Κυβέρνηση προσφέρει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στη συγκεκριμένη ομάδα εύπορων πολιτών, με στόχο να τους εντάξει στο ελληνικό φορολογικό σύστημα και από την άλλη πλευρά, οι πολίτες αυτοί, δύνανται να εκμεταλλεύονται τα προνόμια μιας ειδικής φορολογικής σχέσης.

Το σχέδιο αυτό, απευθύνεται στους, πραγματικά,  πολυεκατομμυριούχους του πλανήτη ή αλλιώς στα άτομα υψηλότατης καθαρής σχέσης (Ultra Ηigh-Net-Worthindividuals-UHNWI, σύμφωνα με τον διεθνή όρο). Αυτή η ομάδα αποτελείται από περιορισμένο αριθμό φυσικών προσώπων, τα οποία διαχειρίζονται πλούτο τεράστιας αξίας.

Όσον αφορά τα άτομα αυτά, προκειμένου να επωφεληθούν από το παραπάνω προνομιακό φορολογικό καθεστώς, θα πρέπει πρωτίστως να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα και οπωσδήποτε να περνούν 183 ημέρες του χρόνου στη χώρα μας. Σύμφωνα με την αντικατάσταση της παρ. 2 α.4 του Ν. 4172/2013, δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα, φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στη χώρα μας για λόγους τουριστικούς, θεραπευτικούς, ιατρικούς και δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες. Στην αίτηση, το φορολογικό πρόσωπο δηλώνει την τελευταία φορολογική του κατοικία και η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις αρχές του κράτους αυτού για τη μεταφορά έδρας. Από μόνη της, η αίτηση αυτή, δεν εδραιώνει την αξίωση του ιδιαίτερου φορολογικού καθεστώτος, καθώς θα προηγείται ενδελεχής έλεγχος των κεφαλαίων που εισάγονται στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν έλεγχο, ο

Πηγή:https://www.oasdom.com/9-types-of-taxes-nigeria/

οποίος θα εγκρίνει κατά περίπτωση και θα πραγματοποιείται από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Με λίγα λόγια, όσα από αυτά τα άτομα, επιλέξουν την Ελλάδα ως φορολογική τους έδρα, θα αποκτούν σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις για τα παγκόσμια εισοδήματα τους με διάρκεια που δεν θα ξεπερνά τα 15 χρόνια. Θα καταβάλει φόρο κατ’ αποκοπή 100.000 ευρώ, το οποίο θα είναι σταθερό χωρίς φορολογική κλίμακα, ανεξαρτήτου εισοδήματος. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται εφάπαξ και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή πιστωτικά υπόλοιπα. Προϋπόθεση αποτελεί, η επένδυση, τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητη περιουσία ή σε επιχειρήσεις ή σε κινητές αξίες ή σε μετοχές ή μερίδια νομικών προσώπων με έδρα τη Ελλάδα. Η επένδυση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών ετών από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση για τη μεταφορά της έδρας. 

Σημειώνεται ακόμα, ότι περιορισμός συμμετοχής, αποτελεί το γεγονός, ότι αυτό το φυσικό πρόσωπο, ο υποψήφιος επενδυτής ή φορολογούμενος του καθεστώτος αυτού, δεν θα πρέπει να ήταν φορολογούμενος κάτοικος της Ελλάδας για τα προηγούμενα  7 από τα 8 έτη, πριν την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας. Επιπλέον, το ποσό τον 100.000 ευρώ, θα πρέπει να δοθεί εντός 30 ημερών από την έγκριση της αίτησης. Τέλος, μέριμνα λαμβάνεται και για τα συγγενικά πρόσωπα των ενδιαφερομένων, καθώς θα μπορούν να συμπεριληφθούν και αυτά στο καθεστώς του «non dom», με την επιβάρυνση των 20.000 ευρώ/ πρόσωπο.


Με τη ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου για το καθεστώς του  «διαμένοντος μη κατοίκου», η ελληνική Κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί μια πεπατημένη οδό του εξωτερικού προς αντιμετώπιση των οικονομικών της αδιεξόδων. Με μια σειρά προσπαθειών να προσελκύσει όλο και περισσότερους ξένους επενδυτές και κεφάλαια, σε θεωρητικό υπόβαθρο, φαίνεται να έχει τα περισσότερα από τα εργαλεία που χρειάζεται προκειμένου να ανακάμψει οικονομικά.

Με τις εκκρεμείς υπουργικές αποφάσεις για περαιτέρω περάτωση του νέου φορολογικού καθεστώτος σχετικά με τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, την αρμόδια υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση, τα ακριβή κριτήρια κλπ., μένει μόνο να δούμε στην πράξη την εξέλιξη των γεγονότων.

 

Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.  
 

Πηγές:

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ», ανάκτηση από: http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2019/11/%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F.pdf

 
REALTOR REAL ESTATE BLOGS

The Blog Post is an entry (article) that you write on a blog.